Skip to content

Згода на обробку персональних даних бланк 2017

Скачать згода на обробку персональних даних бланк 2017 djvu

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих згода та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом; Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних; загальнодоступні джерела персональних.

Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Кредитного Договору. ЛІГА:ЗАКОН Шаблон от ЗГОДА бланк обробку персональних даних. ознайомлена з метою обробки персональних даних, надаю персональних чітку однозначну згоду на: 1. Я, _прізвище, ім'я, по батькові) народився обробку _ 19__ 2017, документ, що посвідчує особу (серія _ N _), виданий даних до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) даю згоду .

Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Приклади та зразки: Увага!  Детальніше дивіться файли прикладів: Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 1 — формат MS Word. Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 2 — формат MS Word. Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 3 — формат MS Word. ЗГОДА на обробку персональних даних. Я, _прізвище, ім’я по батькові) (народився_____ _ 19____року, паспорт серія _ №_ виданий _.  поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону).

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї, автобіографічні дані, відомості.

1.Надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ДС» (далі — Товариство) добровільну згоду на обробку моїх персональних даних у базі персональних даних «Абоненти» з метою забезпечення реалізації господарських відносин.

2. Повідомлений, що: Володільцем персональних даних, що оброблятимуться з визначеною у пункті 1 метою, є ТОВ “АДАМАНТ-ДС”. Під обробкою моїх персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як.

Завантажити Реєстрацію баз персональних даних в Україні з останніми змінами в Word і Excel абсолютно БЕЗКОШТОВНО! Для цього перейдіть за цим посиланням!. 8. Згода Клієнта на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Клієнта третім особам відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9. Товариство забезпечує захист Персональних даних Клієнта у спосіб визначений чинним законодавством. Захист Персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних. Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою Персональних даних Клієнта та доступом до них відпов. 3. Підписуючи дану Згоду, я погоджуюсь на обробку Оператором Даних моїх Персональних Даних.

На підставі даного Повідомлення Оператор Даних отримує право на обробку моїх Персональних Даних усіма передбаченими законодавством способами, а саме дія чи сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, уточненням, розповсюдженням, використанням і поширенням (в тому числі передачею), знеособленням, блокуванням, знищенн.

ЗГОДА на обробку персональних даних.  Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. «_____» _року. _ _ (підпис) (прізвище та ініціали). *Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

rtf, fb2, djvu, txt