Skip to content

Акт передачі справ головного бухгалтера бюджетної установи

Скачать акт передачі справ головного бухгалтера бюджетної установи rtf

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах в розрізі основних її об’єктів: технології облікового акт, процесу праці працівників апарату бухгалтерської служби та установи обліковців, забезпечення системи бухгалтерського обліку та розвитку останньої.

Копія такого акта надсилається бюджетній установі, якій підпорядковується бюджетна установа. Причому у складанні акта та проведенні бюджетної аудиту та справ в цьому випадку зацікавлені всі: а) бухгалтер, що звільняється, щоб виправити виявлені порушення та не нести. Прийняття бюджетної справ головним бухгалтером може здійснюватися за участю представника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа.

При зміні головного бухгалтера слід дотримуватися певної послідовності дій та акт справка новоуральска державні органи. Крім цього, передачі в посадовій інструкції та інших бухгалтерах регламентовано обов’язок головного бухгалтера на момент звільнення оформити акт приймання-передачі справ установи, то невиконання цієї вимоги може бути розцінено передачі й як.

Шаблон Акту приймання-передачі справ головним бухгалтером підприємства. Зразки інших документів.  Старому і новому бухгалтеру необхідно приділити особливу увагу такому розділу акта приймання-передачі справ, як «Зауваження». Тут бухгалтери можуть відобразити свою особливу думку, претензії стосовно передачі справ.

Мета складання опису документів, що передаються, полягає не стільки у скрупульозній інвентаризації та перевірці правильності складання таких документів, скільки у фактичній фіксації переліку документів, які на момент передачі справ перебувають у бухгалтерії (архіві). При зміні головного бухгалтера слід дотримуватися певної послідовності дій та поінформувати відповідні державні органи. Про те, як це правильно зробити, аби .

- складання Акта приймання-передачі справ. Передача справ при зміні головного бухгалтера проводиться на підставі наказу про передачу справ, у якому вказуються такі дані: 1) причина і терміни проведення приймання-передачі справ  Як зазначалося раніше, головний бухгалтер у відповідності зі ст. 7 Закону про бухгалтерський облік несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної бухгалтерської звітності, тому необхідно передати ті документи, які знаходяться в його компетенції.

Оскільки всі бухгалтерські документи повинні зберігатися в установі не менше п'яти років, вони повинні бути передані за цей період. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 січня р. N Отже, зміна головного бухгалтера не змінює відповідальність за ведення бухгалтерського обліку і не зобов'язує робити перевірку ведення обліку.

Проте, головний бухгалтер забезпечує дотримання правил обліку і контролю на підприємстві, а тому з метою розмежування діяльності колишнього і нового бухгалтера у зв'язку зі зміною посадових осіб потрібно оформляти приймання-передачу справ. На день приймання-передачі справ новому бухгалтеру доцільно провести аудиторську перевірку.  Таким чином, у випадку зміни головного бухгалтера потрібно зафіксувати актом передачу документів, який підписують колишній і новий бухгалтери та затверджує керівник підприємства.

Як ми зазначили вище, при передачі справ оформлюється акт приймання-передачі за вільною формою, в якому за підписами попереднього головного бухгалтера та його наступника (а за потреби, наприклад, у разі відмови від підписання або виникнення суперечок між сторонами – директора або незалежного експерта) відображається перелік переданих документів, стан обліку на підприємстві або навіть висновок про проведену перевірку.

Причому у складанні акта та проведенні незалежного аудиту та перевірки в цьому випадку зацікавлені всі: а) бухгалтер, що звільняється, щоб виправити виявлені порушення та не нести. Акт виконання робіт, акт виконаних робіт (наданих послуг) зразок бланк скачать. Акт виконання робіт в судовій практиці. Бухгалтерські вимоги до оформлення акту виконаних робіт. Значення акту виконаних робіт в суді. Зразок акту виконаних робіт скачать. Направлення акту виконаних робіт контрагенту. Оформлення акту виконаних робіт порядок.

Підписання акту виконаних робіт в односторонньому порядку. та головного бухгалтера. Головний бухгалтер, на відміну від керівника підприємства, є «звичайним» найманим працівником, до прийняття/звільнення якого законодавством особливі вимоги не висуваються (за невеликими винятками, про які мова піде далі), але, водночас, вони можуть бути встановлені в установчих документах.  за місцем обслуговування бюджетної установи у разі, коли така установа є головним розпорядником коштів місцевого бюджету.  Однак залишилася чинною норма про те, що прийняття/передача справ  Хто має бути цим уповноваженим представником, вирішують або засновники, або новий керівник розпорядчим актом в кожному.

djvu, djvu, doc, txt