Skip to content

Акт ревізії складається в примірниках

Скачать акт ревізії складається в примірниках rtf

Акт пропроведення ревізій: його складові частини ревізії їх характеристика: За результатами документальної ревізії ревізором складається акт — двосторонній документ, у якому знаходять примірниках наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності ПУО. При призначенні ревізії за мотивованим зверненням інших органів (правоохоронних, контрольно-наглядових та ін.) Складається третій примірник ревізії, який передається органу, за дорученням якого вона призначалася.

Його підписують: керівник ревізійної примірниках, керівник і головний бухгалтер ревізованого підприємства, організації, які на першому складається акта ставлять підписи, дату про одержання акта. Акт два види актів — проміжні та загальні. У разі відмови керівника організації підписати або отримати акт ревізії (перевірки) ревізії ревізійної групи в кінці акту робиться запис про це.

Складається Студопедии вы можете прочитать про: Основні етапи проведення ревізії. Для ознайомлення з актом ревізії відводиться 5 акт днів.

Основні ознаки закінченості ревізійного процесу, виявлення порушень і визначення строків їх усунення. Дії ревізора при виявленні грубих порушень чинних нормативів, правила складання документації. Права та обов’язки ревізора під час проведення. акт ревізії ТМЦ зразок Форма МХ Акт про вибіркову перевірку наявності товарно - матеріальних цінностей в місцях зберіганняАкт про вибіркову перевірку наявності товарно - матеріальних ціннос.

На Студопедии вы можете прочитать про: Основні етапи проведення ревізії. Подробнее. Акт ревізії (перевірки) складається в двох примірниках, один з яких вручається керівнику підприємства, установи, організації, яка перевірялася, другий - залишається в органі Фонду, що проводив ревізію (перевірку). Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу служби, другий - для об'єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством (для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою служби на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок).

Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронном.

Акт ревізії складається в трьох примірниках. Його підписують: керівник ревізійної групи, керівник і головний бухгалтер ревізованого підприємства, організації, які на першому примірнику акта ставлять підписи, дату про одержання акта.

При наявності заперечень або зауважень по акту ревізії (перевірки) керівник чи головний бухгалтер роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через 5 днів з дня їх підписання подають з цього приводу пояснення чи заперечення. Ревізори повинні в денний термін дати по цих документах письмовий висновок, який затверджується керівником контроль.

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

doc, djvu, rtf, txt