Skip to content

Закон україни про нормативно-правовий акт

Скачать закон україни про нормативно-правовий акт PDF

Закон, як нормативно-правовий акт, його значення та дія. Екологічні (Закон України "Про охорону атмосферного повітря") нормативно-правовий За терміном дії: постійні (Конституція України) і тимчасові (Тимчасовий регламент Верховної Ради України), перечень услуг укрпочты - їх дія обмежена нормативно-правовий часі і залежить акт існування відповідних зазначених в цьому законі надзвичайних обставин.

Цивільні (Цивільний кодекс України), кримінальні (Кримінальний кодекс України). Закон приймається лише законодавчим законом представницького характеру або населенням держави в порядку референдуму. 4.Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий україни, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що акт норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Законами є: 1) Конституція України; 2) про України; 3) закони України. Межі дії нпа в часі, в просторі та за законом осіб.

•Курсова робота. •1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. •2. Закон, як нормативно-правовий акт, його значення та дія. •3. Підзаконні нормативно-правові акти України: поняття види. •4. Межі дії нпа в часі, в просторі та за колом осіб. •5. Принципи вступу закону в дію.  Наприклад Закон України «Про громадянство»). Конституційні закони мають складнішу, ніж звичайні закони, процедуру ухвалення. Таким чином можна виділити наступні ознаки закону: 1. Закон приймається лише законодавчим органом представницького характеру або населенням держави в порядку референдуму.

2. Закон у межах своєї дії регулює найважливіші суспільні відносини, що зумовлює його високу ефективність. Підзаконний нормативно-правовий акт. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб.  Конституційні (Закон України "Про вибори народних депутатів").

Адміністративні (Кодекс України про адміністративні правопорушення). Цивільні (Цивільний кодекс України), кримінальні (Кримінальний кодекс України). Екологічні (Закон України "Про охорону атмосферного повітря") тощо; За терміном дії: постійні (Конституція України) і тимчасові (Тимчасовий регламент Верховної Ради України), надзвичайні - їх дія обмежена у часі і залежить від існування відповідних зазначених в цьому законі надзвичайних обставин. Співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України.

Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання: дослідити поняття закону його особливості та значення; розглянути основні види законів; 2 охарактеризувати поняття та види підзаконних актів; 3 визначити співвідношення закону та підзаконних нормативно-правових актів України; 4 проаналізувати порядок прийняття законів; 5 дослідити проблеми законотворчості в Україні.

Стаття 8 Конституції України закріплює положення про те що закони та інші нормативні. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру. 3. Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативно-правовий акт суб'єкта нормотворення, який приймається (видається) на основі Конституції і законів України, міжнародних договорів України та спрямований на їх реалізацію. 4. Законами є: 1) Конституція України; 2) кодекси України; 3) закони України.

5. Підзаконними нормативно-правовими актами є: 1) укази Президента України. 7) закон – нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України та регулює найбільш важливі суспільні відносини; 8) підзаконні нормативно-правові акти – прийняті на основі та на виконання Конституції України та законів України нормативно-правові акти, за винятком законів (Анатолій Павлович та НЮАУ пропонують виділені курсивом слова виключити); 9) офіційне оприлюднення нормативно-правового акта - доведення його до відома населення шляхом відтворення тексту цього нормативно-правового акта в порядку, визначеному у цьому Законі.

4.Нормативно-правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.  3) цивільні (Цивільний кодекс України), кримінальні (Кримінальний кодекс України), екологічні (Закон України «Про охорону атмосферного повітря») тощо; за структурою: 1) прості (Закон України «Про освіту»); 2) кодифіковані (Житловий кодекс України); за терміном дії.

Нормативно-правовий акт є різновидам правового акта. Під правовим актом зазвичай розуміють документ, що є зовнішньою юридичною формою закріплення змістовних елементів правової системи (норм права, індивідуальних приписів, автономних рішень осіб та ін.).  4) ухвалюється у формі, визначеній Конституцією і законами України для кожного виду нормативно-правового акта (наприклад, Верховна Рада України приймає закони, Президент України – укази, Кабінет Міністрів України – постанови); 5) являє собою офіційний письмовий документ, який повинен відповідати низці вимог, серед яких: – наявність структури і певних реквізитів.

doc, rtf, txt, rtf