Skip to content

Атестаційний листок лікаря бланк

Скачать атестаційний листок лікаря бланк txt

Зразок бланку (форма шаблону) листка: Додаток 1 до Положення про порядок проведення атестації лікарів атестаційний 3 розділу II). МОЗ Лютий 25, Cертифікат лікаря-спеціаліста (додаток 2) (Нанак МОЗ лікаря р. На педагогічного працівника, який проходить атестацію, атестаційна комісія оформлює атестаційний листок.

МОЗ Лютий 25, Де скачати бланк атестаційного листа для оформлення результатів атестації педагогічних працівників бланку дошкільної освіти? Категорія: Бланки документів | Додав: Admin. Насправді це не бланк — а форм атестаційного листа.

Аттестационный лист - это отчёт о проверке сотрудника на профпригодность или на усвоение полученных знаний. Мы рассказываем как оформить аттестационный лист.

До атестаційної комісії подаються: заява лікаря; звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар працює (фізичні осіби підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звіт затверджують особисто); атестаційний листок; копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше; посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації або свідоцтво про проведення іспиту зі спеціальності після закін.

Медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності (Форма № /о) (Наказ МОЗ України від р. № ). Read more. Share. МОЗ Лютий 25, Cертифікат лікаря-спеціаліста (додаток 2) (Нанак МОЗ від р. № ). Read more. Share. МОЗ Лютий 25, Лікарі і наукові співробітники, які повинні пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають в атестаційну комісію документи, згідно затвердженого переліку.

Копії всіх документів повинні бути завірені у відділі кадрів установи. Всі документи повинні бути підписані керівником установи і затверджені печаткою. Атестаційний лист (скачати atestat_lyst). Заява. (скачати zajva_ates). Клопотання установи. Перегляньте та скачайте форми документів для атестації лікарів, які подають атестаційній комісії та затверджені законодавством.

Начальникам головних управлінь і управлінь Міністерства охорони здоров'я України, Міністру охорони здоров'я. Атестація лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

Інформаційна картка надання адміністративної послуги «Атестація лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії». >. АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК для лікарів, затверджений наказом МОЗ України від р. № «Про пода. Де скачати бланк атестаційного листа для оформлення результатів атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти?

Насправді це не бланк — а форм атестаційного листа.  Запитання. Де скачати форму атестаційного листа для внесення результатів атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти? Відповідь. На педагогічного працівника, який проходить атестацію, атестаційна комісія оформлює атестаційний лист.

fb2, rtf, fb2, rtf