Skip to content

Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів бланк

Скачать довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів бланк doc

Довідка про зміни до плану використання бюджетних зміни на _____ рік. Також наказом Міністерства фінансів України від р № внесено зміни до економічної класифікації видатків, а саме: назва коду викладено у новій редакції "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг". file: наказ зміни до наказу 57 довідка в summer-start.ru База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською використання, переліки бюджетних актів тощо.

Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з плану. Тип Наказ, Форма, План, Кошторис, Форма типового бланка, Реєстр, Довідка, Інструкція. Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду про (за винятком власних надходжень коштів установ та відповідних видатків) на ____ рік. Та час від часу виникають ситуації, коли розпоряднику потрібно дещо змінити кошторис.

** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів.

Зразок бланку (форма шаблону) Довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів: Образец бланка (форма шаблона) Справки об изменениях в помесячной плана использования бюджетных средств: Додаток 10 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (у редакції наказу Міністерства фінансів України від N ).

_ (посада) _ (підпис) (ініціали і прізвище). М. П. ДОВІДКА про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на ____ рік. Номер _ Дата _. Інші бланки документів щодо виконання кошторису за рік та потреби на рік по КПКВК залишаються без змін.

Також наказом Міністерства фінансів України від р № внесено зміни до економічної класифікації видатків, а саме: назва коду викладено у новій редакції "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг".

file: наказ зміни до наказу 57 зареєстр в summer-start.ru Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів (наказ Мінфіну від р. № ). Реєстр довідок про зміни до розпису державного бюджету україни (наказ Мінфіну від р. № ). База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Тип Наказ, Форма, План, Кошторис, Форма типового документа, Реєстр, Довідка, Інструкція. Дата Номер   бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, що додаються.

Ви можете скачати онлайн бланки кошторису на сайті Фактору summer-start.ru - основний бланк кошторису, штатний розпис на рік, типовий штатний розпис року, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, зведений кошторис на рік, план надання кредитів із загального фонду бюджету на рік.  Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

План використання бюджетних коштів. Зведення показників спеціального фонду кошторису. Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування.

План спеціального фонду державного бюджету. 4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі. 5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

djvu, fb2, txt, EPUB