Skip to content

Опис особової справи бланк

Скачать опис особової справи бланк rtf

Оформлення внутрішнього опису особової страви. Внутрішній опис особової особової справи. Передання особової справи. ОПИС документів, що бланк в особовій справі № Іваненко Олександр Олексійович. Справи документів, які опис в особовій справі, форма якого наведена в додатку 12 до цієї Інструкції, заповнюється при первинному оформленні особової справи.

Заповнити бланки особової справи за поданим зразком. ⇐ Предыдущая 2 3 4 5 9 10 11 Следующая ⇒. Загрузка Приклад оформлення титульної сторінки особової справи. Червоноградська загальноосвітня школи I-ІІІ ступенів № 16 Червоноградської міської ради Львівської області особова справа № Іваненко Олександр Олексійович. (прізвище, ім’я по батькові працівника). Приклад заповнення форми сторінки опису документів. ОПИС документів, що зберігаються в особовій справі № Іваненко Олександр Олексійович.  Укласти в хронологічному порядку документи особової справи: •внутрішній опис документів справи ; • заява про прийняття на роботу (контракт); • направлення або подання.

Size: Kb.; Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться вивчення, добір та використання кадрів управління. Особову справу оформлюють. 5. Опис документів, які містяться в особовій справі, форма якого наведена в додатку 12 до цієї Інструкції, заповнюється при первинному оформленні особової справи. Подальші записи до нього вносяться в разі долучення до особової справи додаткових документів.

Кожен документ, який долучається до особової справи, в описі документів записується окремо, при цьому його назва має відповідати назві, присвоєній цьому документу при його складанні. У графі «Назва документа», крім власне назви, проставляються номер і дата, а також дата внесення до особової справи. Матеріали деякі власні, а деякі взяті з інтернету, для того щоб поділитися з колегами матеріалом який я також використовую у власній роботі.Матеріал різний.Дошкільне виховання. Приємного користування..

Інші методичні матеріали на урок Дошкілля. Особові справи працівників, які працюють, зберігаються у відділі кадрів. Основні правила складання внутрішнього опису документів справи: – внутрішній опис складається на окремому листку (листках); – листки внутрішнього опису нумерують окремо від нумерації листків справи; – внутрішній опис містить інформацію про порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких розміщений кожний документ; – до внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому цифрами і літерами наводяться кількість документів, внесених в опис, та кількість аркушів внутрішн.

Бланки документів. Статути,бізнес-плани, та ін. Бухгалтерські документи.  ВНУТРІШНІЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ Додаток 9. СКАЧАТЬ: doc [31,5 Kb] (cкачиваний: ).  АКТ про нестачу архівних справ (документів) Додаток 6. ОПИС справ постійного зберігання Додаток ОПИС Додаток 1. АКТ приймання-передавання документів в архів іншої установи Додаток ОПИС справ з особового складу.

Коментарі: Залишити коментарій. особовий листок (бланк) by Ольга Демидова views. зразки заяв by Ольга Демидова views. Share SlideShare.  WordPress Shortcode. Link. особова картка (бланк). 9, views. Share. Внутрішній опис справи. Внутрішній опис документів особової справи. Оформлення внутрішнього опису особової страви. Облік особових справ працівників. Внутрішній опис документів справи — зразок.

djvu, txt, EPUB, PDF