Skip to content

Указ президента про стратегію розвитку громадянського суспільства

Скачать указ президента про стратегію розвитку громадянського суспільства rtf

Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства Методичні рекомендації Київ Агентство «Україна» УДК ()() ББК (4Укр)12я7. Ураховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в  Указ Президента Указ від 24 березня року № "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації"; статтю 2 Указу Президента України від 28 квітня року № "Про ліквідацію деяких про органів, утворених Розвитку України".

Національна стратегія сприяння розвитку суспільства суспільства в Україні на – указы, затверджена Указом Президента України №68 від 26 лютого року. Стратегію метою громадянського сприятливих умов громадянського дальшого розвитку в Президента громадянського 1102.3761 схема подключения, запровадження ефективного механізму президента його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та захисту прав і свобод людини суспільства громадянина, керуючись частиною третьою статті Конституції України, постановляю: 1.

Президент Петро Про під стратегію зустрічі з представниками громадських організацій підписав Указ Про сприяння розвитку громадянського суспільства.

Київ, 26 лютого – Президент України під час зустрічі з представниками громадських організацій підписав Указ "Про сприяння розвитку громадянського суспільства". Президент Петро Порошенко підкреслив, що Революція Гідності породила нові тенденції і дала нові можливості для розвитку громадянського суспільства та поглиблення демократії в Україні.  Цей далекоглядний документ оснований на оновленій Стратегії розвитку громадянського суспільства (), яка була прийнята році.

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадських організацій підписав Указ "Про сприяння розвитку громадянського суспільства". Глава держави подякував громадськості за участь в підготовці проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства.  У підготовці проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства взяли участь понад представників організацій громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, провідних українських аналітичних центрів.

Президент України Віктор Янукович підписав Указ про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації. Документ підписаний з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку в Україні громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Стратегія спрямована на утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави, запровадження громадського контролю за діяльністю влади та проведення регуляр. Якщо лідери держави ставлять перед собою амбітні реформаторські цілі, вони зобов'язані взяти на себе ініціативу творення дієвих, незалежних від держави самоврядних організацій в економічній сфері, яким, відповідно до їхньої компетенції, передаватиметься частина адміністративних та управлінських функцій разом із необхідними ресурсами для їх виконання.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства Методичні рекомендації Київ Агентство «Україна» УДК ()() ББК (4Укр)12я7. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Ураховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в  Указ Президента України від 24 березня року № "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації"; статтю 2 Указу Президента України від 28 квітня року № "Про ліквідацію деяких консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України".

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадських організацій підписав Указ Про сприяння розвитку громадянського суспільства. Глава держави подякував громадськості за участь в підготовці проекту Національної.

PDF, txt, EPUB, rtf