Skip to content

Приказ 48 моз украины от 03.02.2006

Міністерство освіти і науки україни. Н а к а з. n Про внесення змін до тимчасового Порядку. надання навчальній літературі грифів МОН.  " Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України" надається підручникам, гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" надається усім іншим видам навчальної і навчально-методичної літератури. Рішення про надання грифів "Затверджено" і "Рекомендовано" ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.".

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Міністр І.О.Вакарчук. << Назад | <<< Главная страница. Разное. (В редакции Приказа Министерства здравоохранения Украины от г.

№). В соответствии со статьей 17 Закона Украины "Об охране труда", руководствуясь Положением о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденным Указом Президента Украины от №, ПРИКАЗЫВАЮ  6. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Украины от N 45 "Об утверждении Положения о порядке проведения медицинских осмотров работников определенных категорий", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины за N / (с изменениями).

, посмотрело: Приказ Министерства охраны здоровья Украины № 48 Инструкция относительно организации эпидемиологического надзора за косвенным действием иммунобиологических препаратов (выдержка). Поствакцинальный период чаще всего проходит бессимптомно. Однако в % у привитых могут возникнуть допустимые вакцинальные реакции.

Про затвердження Змін до наказу МОЗ України від № Відповідно до Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб” та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України і попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, Наказую: 1.

Затвердити Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від № 48 „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”, зареєстрованого в Міністерстві. Наказ МОЗ України від № «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення».

Наказ МОЗ, МВС,МЮ України від № ///5.  «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення». Наказ МОЗ України від № Про затвердження Стратегії інформаційно-профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення.

Наказ МОЗ України від № На виконання наказу МОЗ України від N "Про приведення нормативної бази МОЗ України у відповідність до Конституції України та чинного законодавства" проведена відповідна експертна оцінка нормативної бази галузі на визнання наказів колишнього МОЗ СРСР такими, що втратили чинність або не застосовуються в Україні. У зв'язку з наведеним, на додаток до наказу МОЗ України від N 81 наказую: 1. Вважати такими, що втратили чинність або не застосовуються в Україні, накази колишнього МОЗ СРСР за Переліком (додається).    Об изменении приказа Минздрава СССР от N "О мерах по устранению серьезных недостатков и усилению борьбы с наркоманиями".

Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від р. N   2. Окремі розділи Розрахунків на рік до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого року N "Про затвердження Програми організації медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф, що надається Республікою Куба, на - роки", затверджених наказом від N 61, викласти в наступній редакції, що додається: "Розрахунки: коштів на утримання в Україні (м.

Київ) лікаря-координатора програми "Діти Чорнобиля" з Республіки Куба " (додаток 1); - "Розрахунки коштів на утримання медичних. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 48 від Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 1 квітня р.

за N 19 Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства.  Міністерство Охорони Здоров'Я україни. Н а к а з. N 48 від Зареєстровано в Міністерстві. м.Київ юстиції України. 1 квітня р. за N

Приказ кадровый образец

Приказ о поощрении работников Та. Приказ о предоставлении отпуска работникам Т-6а. Приказ о предоставлении отпуска работнику Т  Вы найдёте образцы трудовых договоров: трудовой договор, трудовой договор с Генеральным директором, срочный трудовой договор, расторжение трудового договора, дополнительное соглашение к трудовому договору, коллективный трудовой договор и т.д.

График работы. Режим работы. Приказы по кадрам делятся на две основные группы: по основной деятельности и по личному составу. Укажите свои условия в образцах приказов по кадрам и скачайте готовый документ в формате Word.  Приказы по кадрам могут иметь унифицированную форму, определенную законодательством.

В разделе представлены образцы приказов по кадрам с описаниями и рекомендациями по составлению. Дата актуализации: Полезная информация. Описания. Образцы приказов по кадрам — оформление документов. Приказы по личному составу – ключевой источник документооборота в каждой компании.

В чем их важность, особенности составления, как правильно оформлять приказы и хранить их?  Приказы по кадрам – подробнее о документах. Согласно законодательству России, которое регулирует оформление и ведение делопроизводства, предполагает использование в компаниях разнообразных локальных актов. Как заполнять различные кадровые документы - образцы и бланки типовых форм, приказов, заявлений, записок, справок и прочих документов. Форма и порядок хранения приказов по кадрам. Как составить и оформить приказы по кадрам (по личному составу и по основной деятельности)?  Деятельность большого рабочего коллектива должна регулироваться распорядительными документами начальства в официальной форме.

Именно посредством приказов работодатель регулирует весь рабочий процесс, перемещение, прием и увольнение кадров. Содержание. Что такое приказы по кадрам. Образцы приказов по кадрам являются распорядительными документами, которые издает руководитель предприятия. В них содержатся предписания, они являются обязательными к непосредственному исполнению.  Приказы отдела кадров по основной деятельности включают обширный перечень.

Опытные кадровики, отвечая на вопрос, что входит в распоряжения по основной деятельности предприятия, предпочитают применять метод исключения. Приказ о приеме на работу в году. Приказ о приеме на работу – это документ, который оформляет трудовые отношения между работником и работодателем после подписания трудового договора.

Как правило, для составления приказа используются унифицированные формы: Т1 – для оформления одного сотрудника. Т1а – для оформления нескольких сотрудников. Фатима Дзгоева. Здесь можно скачать бесплатно "Фатима Дзгоева - Образцы приказов по кадрам. 4-е издание" в формате fb2, epub, txt, doc, pdf. Жанр: Управление, подбор персонала, издательство ЛитагентПроспект (без drm)ebaaedebacc47af2. Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте summer-start.ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.

Приказ фсб россии 315 нормативы

Приказ ФСБ РФ от n "Об организации военно-врачебной экспертизы в органах федеральной службы безопасности и пограничных войсках". не действует Редакция от Подробная информация. Наименование документ.

Приказ ФСБ РФ от n "Об организации военно-врачебной экспертизы в органах федеральной службы безопасности и пограничных войсках". Вид документа. приказ, инструкция, перечень. Принявший орган. фсб рф. Номер документа. Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 20 мая г.

N г. Москва "Об утверждении Инструкции о порядке и условиях приема граждан Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России". Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России). Список опубликованных правовых актов. Найдены документы  Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от № "Об утверждении Перечня дополнительных вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСБ России" (Зарегистрирован № ) PDF-файл: Кб (4 стр.).

Приказ Федеральной службы безопасности РФ от г. № "О внесении изменений в приказ ФСБ России от 9 января г. N 10 и приложение к этому приказу". Приказ Федеральной службы безопасности РФ от г.

№ "О внесении изменения в приказ ФСБ России от 2 июня г. № " (Утратил силу. Приказ ФСБ РФ от г. № ). Приказ Федеральной службы безопасности РФ от г. № "О внесении изменения в приказ ФСБ России от 2 июня г.

№ ". Приказ Федеральной службы безопасности РФ от г. № "О внесении изменений. ПРИКАЗ ФСБ РФ от N "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ N ).

Показывать страниц: 1 10 У меня друг поступал: Нормативы спецназа ФСБ. Требования к вновь прибывшим сотрудникам по боевой и физической подготовке. 1. Подтягивание - 2. Отжимание от пола - 3. Пресс (лежа на спине, сгибание-разгибание туловища) - 4.

Бег м. (Челночный бег 10 по 10) - 12,7 с (25 сек). 5. Кросс м - мин. 6. Жим штанги лежа (собственного веса, но не более кг) - 10 раз. 7. Рукопашный бой -Демонстрация техники ударов руками, ногами - 2 мин. На боксерском мешке - Спарринг по свободным правилам с бросками и болевыми приемами - 3 боя по 3 мин.

8. Выпрыгивание вверх со сменой ног -. Пост пикабушника PetrCech с тегами Спецназ, ФСБ, Нормативы. Есть что рассказать? Ежедневно Пикабу посещают более 2 млн человек. Опубликуйте ваш пост и его увидят миллионы.  1. Подтягивание - 25 2. Отжимание от пола - 90 3. Пресс (лежа на спине, сгибание-разгибание туловища) - 4. Бег м. - 12,7 5. Жим штанги лежа (собственного веса, но не более кг) - 10 раз 6. Кросс м - мин 7. Рукопашный бой. Спарринг по свободным правилам с бросками и болевыми приемами - 3 боя по 3 мин.

8. Выпрыгивание вверх со сменой ног - (в ред. Приказа ФСБ РФ от N ). - на основании заявки и в пределах сметы расходов Управления материально-технического обеспечения Службы обеспечения деятельности ФСБ России на год выделить в 1 полугодии года денежные средства на закупку 55 тыс. бланков удостоверений и изготовление книг учета; (в ред.

Приказа ФСБ РФ от N ). - предусматривать ежегодное финансирование расходов, связанных с закупкой в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации бланков удостоверений по заявке Управления материально-технического обеспечения Служб.

Приказ 435 от 11.08.2011 мчс

11 августа года Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зарегистрирован.  Запрещается передача численности ФПС ГПС, выделенной главным управлениям МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее - ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации), на территории которых расположены организации, включенные в Перечень, для обеспечения деятельности объектовых подразделений ФПС ГПС, в другие подразделения, в которых предусмотрено прохождение службы сотрудниками и работниками ФПС ГПС, а также осуществление пожарной охраны организаций, не включенных в.

Приказ МЧС России от N (ред. от ) "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях". Дата публикации [ doc/ Kb ]Просмотреть файл. Сегодня: Время Реклама В закладки. Документы. Презентации. Конспекты. Литература.  Если Ваш проект связан с пожарной охраной или МЧС, напишите нам.

Мы разместим на него ссылку в этом блоке. Наша команда. Закрыть ×. Являемся профессионалами своего дела. Поэтому нам доверяют участники и гости проекта. Останавливаться на достигнутом не собираемся, хотя уже сейчас есть чем гордиться.

Приказы МЧС РФ, региональных центров МЧС РФ, МВД РФ, МВД СССР и других ведомств имеющих отношение к обеспечению пожарной безопасности. Методические рекомендации []. рекомендации по всем видам деятельности имеющим отношение к Пожарной охране.  Кто то оставлял комментарий "Данный приказ отменен Приказом МЧС России от г. №". Почему то удалили, хотя так оно и есть. Но редакция п по поводу резервной техники осталась в прежнем виде.

(в ред. Приказов МЧС России от N , от N ). 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля г. N ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства Российской Федерации, , N 7, ст. ; , N 41, ст. ; , N 25, ст. ; , N 26, ст. , , N 48, ст. ; , N 31, ст. , N 52 (ч. 1), ст. ;   II), ст. ), и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября г. N «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, , N 49, ст.

Приказ. Порядок организации деятельности объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. I. Общие положения.  Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденный приказом МЧС России от  , от N (зарегистрирован в Минюсте России , регистрационный N ), от N (зарегистрирован в Минюсте России , регистрационный N ).

В Нижнем Тагиле силовики изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя В Приангарье и на юге Красноярского края выпал первый снег В столичном метро появился поезд Олега Табакова Врачи в году будут получать больше в труднодоступных регионах РФ Лукашенко проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби Погода в Москве не смогла побить температурный рекорд года Россия запустит пять японских спутников после апреля года В интернет выложили новый электронный путеводитель по Беларуси Судебная практика и законодательство — Приказ МЧС России от N (ред.

от ) Об утверждении Порядка организации деятельности объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.  для должностей сотрудников объектовых, специальных и воинских подразделений инженерно-инспекторского состава федеральной противопожарной службы в соответствии с приказом МЧС России от N "Об утверждении Порядка организации деятельности объектовых и специальных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы".

Приказ о подтверждении квалификационной категории

МБОУ ПСОШ. «Неклиновский образовательный комплекс». Приказ. От г. № «О подтверждении образования, квалификационной категории, почетного звания, Общего стажа работы в бюджетной сфере, вида работы педагогическим работникам. МБОУ Покровская СОШ «НОК» на года». В соответствии с требованиями Положения об оплате труда работникам МБОУ Покровская СОШ «НОК». Приказываю: Подтвердить образование, квалификационную категорию, почетное звание, общий стаж работы в бюджетной сфере, вид работы на года следующим педагогическим работникам школы: №.

П\п. ФИО (полностью). Образ. Как составить приказ о присвоении квалификационной категории и как его хранить? В статье вы найдете образец заполнения приказа и сможете скачать готовый бланк документа. Когда требуется приказ. Приказ о присвоении квалификационной категории необходим, чтобы присвоить квалификационную категорию сотруднику.

Присвоение специалистам квалификационных категорий производится в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем в соответствии с квалификационными характеристиками должностей специалистов, предусмотренных квалификационными справочникам, с учетом рекомендаций аттест.

Квалификационные категории педагогическим работникам по новым правилам. 15 июня г. вступил в силу приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля г. №, утвердивший новый порядок аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок аттестации) (см. в блоге «Аттестация педработников – новый порядок» «Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности»). ЦС профсоюза работников народного образования и науки РФ подготовил «Комментарий к порядку проведения аттестации педагогических работников» (далее — Комментарий) (см.

Информационный. Квалификационная категория – это показатель, определяющий уровень профессиональных знаний и навыков медицинских и фармацевтических работников (далее – специалисты) по занимаемой должности. Квалификационная категория присваивается по желанию специалиста в соответствии с Порядком и сроками прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории, утвержденными Приказом Минздрава России от N н (далее – Порядок).

Срок действия квалификационной категории составляет пять лет со дня издания приказа о ее присвоении (п. 5 Пор. Аттестация медработников для получения квалификационной категории: изучаем новый порядок. 4 августа года начал действовать Приказ Минздрава РФ от № н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории» (далее – Порядок). В связи с этим утратил силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от № н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками».

Сегодня расскажем, что изменилось в порядке аттестации медицинских и фармацевтических работников. При окончании срока действия удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории необходимо подготовить приказ об изменениях оплаты труда в связи с окончанием действия квалификационной категории. Как правило, в связи с присвоение той либо иной квалификационной категории работнику устанавливается соответствующий повышающий коэффициент к базовому окладу. Подробнее о квалификационной категории читайте здесь: Как присвоить медицинскому работнику квалификационную категорию.

Приказы об установлении категории. Региональные документы. СЛУШАТЕЛЯМ.  ПРИКАЗЫ ПО ИТОГАМ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ учебный год. СЕНТЯБРЬ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ № от Порядок и сроки прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля г.

N н). С изменениями и дополнениями от: 8 июля г.  4. Аттестация является добровольной и проводится аттестационными комиссиями по трем квалификационным категориям: второй, первой и высшей. 5. Аттестация проводится один раз в пять лет. Присвоенная квалификационная категория действительна на всей территории Российской Федерации в течение пяти лет со дня издания распорядительного акта о присвоении. ГАРАНТ.

Приказ мо 170 от 1999 года

ПРИКАЗ. от 23 мая года N Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации. (с изменениями на 27 мая года) _Утратил силу с 15 сентября года на основании приказа Минобороны России от 19 августа года N _.  1.

Утвердить и с 1 июля года ввести в действие Инструкцию по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение N 1 к настоящему приказу). Приказ Министра обороны РФ от N (ред. от ) "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации". Документ недоступен в данный момент. О проекте. Реклама на сайте. Обратная связь. Подписка на рассылки. Сделано в Санкт-Петербурге. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Главная. Приказ Министра обороны РФ от 23 мая г. N "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу). Приказ Министра обороны РФ от 23 мая г. N "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу). Развернуть. Приложение N 1.

Инструкция по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации. Скачать Приказ мо рф о делопроизводстве. Информация о файле: Дата: Скачано раз: 56 Место в рейтинге: Средняя скорость скачивания: КБ/сек. Похожих файлов: «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации».  Оригинальное название: Инструкция по делопроизводству приказ мо рф от г. от 23 мая г. Проверен:: вирусов нет.

Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации. Результаты поиска по запросу "приказ мо рф скачать бесплатно": Приказ Министра обороны Российской Федерации от 4 апреля года № "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации" | Помощь военного юриста. Приказ Министра обороны РФ от 04 апреля г. Министра обороны российской федерации.  Приложение. к приказу Министра обороны Российской Федерации от «4» апреля г.

№ summer-start.ru Приказ Министра обороны РФ от 4 апреля г. № “Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации”. Приложение N 1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 23 мая г. N Инструкция по делопроизводству в вооруженных силах российской федерации. Инструкция по делопроизводству в вооруженных силах российской федерации.  8.

Служебная переписка с должностными лицами министерств обороны (вооруженных сил) иностранных государств ведется через Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации, главные управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Управление внешних сношений Министерства обороны Российской Федерации.

Об утверждении Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации (с изменениями на 3 февраля года) (утратил силу с 1 января года на основании приказа Минфина России от N 34н) Приказ Минфина России от 26 декабря года № Нормы, правила, стандарты и законодательство по техрегулированию.

Приказы Министра обороны Российской Федерации, президента, постановления правительства, касаемо военной службы.Официальное опубликованные правовые акты в электронном виде.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности. Министра обороны российской федерации. генерал армии. В.Герасимов. Приложение к приказу Министра обороны Российской Федерации от «4» апреля г. № ИНСТРУКЦИЯ по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации. Смотреть приказ полностью.

Приказ 336 гуфсин

Ю.И. Калинин. Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний (утв. приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 29 апреля г. N ). 1. Общие положения. Настоящее Наставление определяет основы организации кинологической службы территориальных органов уголовно-исполнительной. - Приказ ФСИН России от 29 апреля г. № «Об утверждении Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний»[4].

Закон РФ от 21 июля г. № «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» Глава V. Применение физической силы, специальных средств и оружия. ПРИКАЗ. от 5 июня г. N Об упорядочении организации погребения погибших (умерших).

Сотрудников уголовно-исполнительной системы.  7. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Н.И. Баринова.

приказ ФСИН России от № приказ ФСИН России от №9. приказ ФСИН России от № 2. При убытии специалиста-кинолога в отпуск, командировку, а также в случае его болезни закрепленные за ним собаки: Передаются другим специалистам только для ухода и кормления. Передаются другим специалистам для выполнения поставленных перед ними задач. Переводятся в специально оборудованный изолятор. ПРИКАЗ. от 29 апреля года N Об утверждении наставления по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний.

(с изменениями на 13 мая года).  3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, курирующего данное направление деятельности. Директор Ю.И.Калинин. Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний. Приказ ФСИН РФ от N "Об утверждении Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний".

Текст документа по состоянию на июль года. В целях развития, совершенствования и укрепления кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний приказываю: 1. Утвердить прилагаемое Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний. Приказ. Наставление по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний. 1. Общие положения.  Открыть полный текст документа. Приказ >>. Все права защищены © — КонсультантПлюс, +7 , +7 , [email protected] Свидетельство МПТР России Эл № Условия доступа к сайту.

Закрыть. Федеральная служба исполнения наказаний. Приказ. от 13 мая г. N Об утверждении Норм.  4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России Н.И. Баринова. Директор. Ю.И.Калинин. Приложение N 1. к Приказу ФСИН России. от 13 мая г. N НОРМЫ.

Образец приказа о возложении обязанностей кассира на бухгалтера

Приказ о назначении кассира (образец). 5 января , просмотров: , Раздел: Документы. Приказ о назначении кассира (образец) составляется руководителем предприятия. Основанием к этому могут быть два случая. Первый из них – запрос других организаций, например, финансовых органов.  Далее приказ о назначении кассира должен содержать фамилию, имя и отчество бухгалтера, на которого планируется возложить обязанности кассира, и название кассового аппарата.

Ниже необходимо перечислить обязанности нового кассира. Среди прочих обязательно надо предусмотреть его ответственность за ведение операций с денежной наличностью и с кассой. Образец приказа о возложении обязанностейПриказ о назначении кассира (образец)Возложить обязанности кассира на Костерину Л.К. – главного бухгалтера с. Что входит в должностные обязанности кассира (бухгалтера-кассира) Приказ о назначении кассира: образец заполнения, бланк скачатьОбразец приказа о возложении обязанностей кассира.

Ответы на вопросы +1. Кадровый университет. Образцы документов. Кадровые шпаргалки. Изменения в году.  Ответы на вопросы. Совмещение. Приказ о возложении обязанностей кассира на главного бухгалтера. Приказ о возложении обязанностей кассира на главного бухгалтера. 25 сентября Вопрос. Добрый день. Не сталкивалась с таким приказом. Поскажите, как правильно его оформить. Помимо того, что обязанности возлагаются нужно еще что-то в нем прописывать?

Заранее спасибо. Ответ. Приказ в произвольной форме,типа: О поручении выполнения дополнительной работы в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. И еще вопрос относительно кассира. Нужен ли приказ на бухгалтера о возложении обязанностей кассира? Тема: Кадры. 2) если в штатном расписании есть должность кассира, нужно оформить совмещение бухгалтером должности кассира.

Если в штатном расписании должность кассира не предусмотрена, нужно заключить с бухгалтером дополнительное соглашение к трудовому договору и внести изменения в должностную инструкцию.  Чтобы вы как руководитель начали вести бухгалтерский учет самостоятельно, достаточно оформить приказ, например, по образцу, который представлен ниже.* Общество с ограниченной ответственностью "Секрет".

Приказ № 7. В таких случаях обязанности кассира вправе исполнять бухгалтер или главный бухгалтер. Для этого необходимо заключить с ним договор о полной материальной ответственности и подписать приказ о назначении кассира. Последний в свою очередь не имеет типовую форму, поэтому мы подробно рассмотрим структуру его содержания и все необходимые графы, которые там должны быть указаны. В первую очередь кадровиком или руководителем предприятия заполняется шапка приказа: его порядковый номер и дата составления.  Файлы для скачивания.

Размер. Приказ о назначении кассира образец скачать. кб. admin в чт., 01/12/ - ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк приказа о возложении обязанностей кассира на summer-start.ruСкачать образец приказа о возложении обязанностей кассира на summer-start.ru Помимо него, для соблюдения всех нюансов потребуются некоторые изменения в должностной инструкции и трудовом договоре.

В какой-либо и двух бумаг обязательно должна быть прописана сумма, которая положена сотруднику за дополнительную рабочую нагрузку. Внимание!  Приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на директора. Приказ о повышении заработной платы работникам. Приказ о назначении ответственного по охране труда. Что входит в должностные обязанности кассира (бухгалтера-кассира). Кассир - это работник, в должностные обязанности которого входит ведение кассовых операций в кассе организации (прием и выдача наличных денег, их учет (в т.ч.

в программе), оформление кассовых документов) (п. п. 4, Порядка ведения кассовых операций). В случае когда в обязанности работника входит еще и обслуживание ККТ, такая должность обычно называется "кассир-операционист" (п. Типовых правил эксплуатации ККМ).  Приказ о возложении на работника обязанностей кассира. 3) оформить прием-передачу кассы.

Образец приказа по цеху

Сначала автор разбирает сходства и различия приказа и распоряжения, а потом комментирует весь алгоритм их издания: инициирование, сбор и анализ информации, подготовка и согласование проекта документа, его доработка по замечаниям согласующих, подписание и регистрация, а также доведение до исполнителей.

Статья содержит не только исчерпывающие объяснения автора, но и примеры оформления отдельных реквизитов и целых документов. Приказ о назначении на должность оформляется кадровой службой по распоряжению руководителя предприятия.

Назначение на должность осуществляется только при наличии согласия обеих сторон (предприятия и работника) и составленного в письменной форме заявления работника на имя директора компании о назначении. Приказ имеет утвержденную унифицированную форму, которую необходимо соблюдать. В нем не допускается никаких помарок, исправлений и сокращений.

Если допущена ошибка, то приказ нужно печатать заново. Содержание приказа о назначении на должность. Приказ о назначении на должность должен в обязатель. Распоряжение — распространенный в управленческой практике документ.

Особую разновидность этого документа представляет Распоряжение — правовой акт, издаваемый единолично руководителями законодательных, исполнительных органов государственной власти, судебных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  Распоряжение — распространенный в управленческой практике документ.

Особую разновидность этого документа представляет Распоряжение — правовой акт, издаваемый единолично руководителями законодательных. Директору по производству назначить ответственное лицо за приемку литья в цеха машиностроительного производства.

6. Бухгалтерии ввести остатки необработанного чугунного литья по итогам инвентаризации на ____г. в электронную систему предприятия, как остатки полуфабрикатов по местам хранения. 7. Отпуск с мест хранения необработанного литья осуществлять на основании документа «требование-накладная».

Распоряжение директора - образец будет приведен в статье - документ, выражающий волеизъявление руководителя предприятия и обязывающий сотрудников выполнить те или иные действия. Обычно распоряжение директора оформляется в форме приказа. Подробнее об этом читайте далее. Отличается ли распоряжение руководителя предприятия от приказа?

Как отличаются формы документа о распоряжении руководителя? Какие реквизиты содержит приказ (распоряжение) руководителя? Особенности оформления кадровых приказов. Журнал регистрации приказов руководителя.

Итоги. Отличается ли распоряжение руководителя предприятия от. Пример приказа о назначении ответственного лица предлагается следующего плана: ОАО» Завод РТО».

г. Санкт — Петербург.  На основании Положения, утвержденного распоряжением генерального директора от № » О проведении реконструкции в цехе № ″, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Руководителем проекта реконструкции в подразделении назначить ведущего инженера Курочкина К.В. 2. Ответственным за производство работ по безопасному перемещению грузов назначить Таланкина Е.Д., которому подчинить стропальщиков Васильева А.Н. и Михайлова А.В. 3. Назначить ответственным за проведение инструктажей по охране труда и обеспечение техники безопасности специалиста по ОТ Никитина В.В.

Распоряжение и приказ: сходства и отличия. Кто и в какой форме может отдавать распоряжение. Необходимость согласования. Основные моменты при составлении.  Распоряжение – документ, который относится к локальной управленческой документации предприятия и действует строго внутри него.

Распоряжения имеют широкое распространение как в организациях коммерческого сектора, так и в государственных и бюджетных учреждениях.

ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк summer-start.ruСкачать образец заполнения summer-start.ru Устная или письменная форма распоряжения?. Приказ (распоряжение) генерального директора акционерного общества (к положению о статусе генерального директора акционерного общества) (типовая форма) Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска Приказ (распоряжение) о приеме на работу. Унифицированная форма N Т-1 (утв. постановлением Госкомстата РФ от 6 апреля г Приказ (распоряжение) о приеме на работу.

Приказ мвд 427

Министерство внутренних дел российской федерации. Приказ. от 29 июля года № О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам кадрового обеспечения. С изменениями на 1 февраля года. Документ с изменениями, внесенными: приказом МВД России от 1 февраля года № 50 (Официальный интернет-портал правовой информации summer-start.ru, , № ). Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. Служим России, служим закону!  МВД В регионах: Карта Список.

Найти. Поиск по всем разделам. МВД России. Новости. Деятельность. Приказ МВД № вместе с Административным регламентом, актуальный на год. Приказ ГИБДД РФ о правилах досмотра и осмотра, освидетельствования, остановки и проверки документов.  1. Приказ № 2. Административный регламент — приложение №1 к приказу МВД России от № I.

Общие положения. II. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 19 мая г. N г. Москва «О внесении изменений в приказ МВД России от 19 октября г  Внести изменения в приказ МВД России от 19 октября г. N «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних.

Министерство внутренних дел российской федерации. Приказ. от 29 июля года N О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам кадрового обеспечения. (с изменениями на 1 февраля года). _Документ с изменениями, внесенными: приказом МВД России от 1 февраля года N Министерство внутренних дел российской федерации. Приказ. от 30 августа г. N Об утверждении порядка. Формирования кадровых резервов министерства внутренних дел. Российской федерации, его территориальных органов.

И подразделений.  - Приказ МВД России от N 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра С.А. Герасимова. Министр. Приложение к приказу МВД России от N Перечень изменений, вносимых в приказ МВД россии от 19 октября г.

n "об  Раскладка продуктов составляется в двух экземплярах, один из которых остается в подразделении (организации) тылового обеспечения территориального органа МВД России на региональном уровне, второй - передается в территориальный орган МВД России, в котором организуется питание задержанных.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 мая г. N О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  Внести прилагаемые изменения в Перечень документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел, учреждений, организаций и предприятий системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения, утвержденный Приказом МВД России от 19 ноября г.

N Министр.

1 2 3 4 5 6 7