Skip to content

Опис справ постійного зберігання скачать бланк

Скачать опис справ постійного зберігання скачать бланк fb2

Заголовок справи. Зразок опису скачать передачі документів до відділу архівної служби при ліквідації підприємства. Зразок бланку (приклад шаблону) опису: Додаток до Правил організації діловодства та бланк зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

Індекс справи. посадова особа із зберігання реєстраційних справ зберігання державний реєстратор суб’єкта, опис забезпечує зберігання реєстраційних справ, або посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління) суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів (якщо кількість державних реєстраторів становить три постійного більше особи)  Внутрішній опис підписується його укладачем.

Опис документів справ справи.

Работа по теме: Примірний перелік. Глава: Форма опису справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з особового складу структурного підрозділу установи. ВУЗ: КУ (КГПУ).  Скачать. ☆. ►Содержание►. Size: Mb.; Ключові слова: номенклатура справ; примірна номенклатура справ, індивідуальна номенклатура справ, строки зберігання, підсумковий запис, опис справ, опис справ постійного зберігання, опис справ тривалого (понад 10 років).

Скачать ВИМОГИ щодо найменування файлів електронних примірників описів справ постійного зберігання: Зареєстровано в Міністерствіюстиції України11 листопада р.за № /ВИМОГИ щодо найменування файлів електронних примірників описів справ постійного зберігання1.

Структура імені файла електронного примірника описів справ постійного зберігання складається з таких елементів:ідентифікатор електронних облікових документів;ідентифікатор електронного примірника описів справ постійного зберігання.

Наприклад, описи справ постійного, тривалого строків зберігання і з особового складу структурного підрозділу № 5, що значаться за номенклатурою справ і заведені у році, будуть мати номер: 5 П; 5 Т; 5 О/С; – графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених на обкладинку справи. Опис на справи тривалого строку зберігання повинен мати додаткову графу "Строк зберігання, стаття за переліком"; – графа опису "Примітка" використовується для позначок про особливості фізичного стану справ, про передачу справ іншим структурним підрозділам установи, про наявні.

ОПИС N _. Підпис Розшифровка підпису. справ тривалого (понад 10 років) зберігання за _ рік. Дата. Печатка із зазначенням ідентифікаційного коду.  Кількість аркушів у справі (томі, частині).

Примітка. У цей розділ опису внесено _ справ з N ___ до N ___, у тому числі: літерні номери _ пропущені номери _. Посада особи, яка склала опис. Підпис.  приймання-передавання справ на постійне зберігання. ОПИС справ постійного зберігання Додаток 12ОПИС справ постійного зберігання Додаток 12 СКАЧАТЬ. Зразок опису справ кадрової служби. Строк складання опису справ кадрової служби перед передаванням до архіву. посадова особа із зберігання реєстраційних справ - державний реєстратор суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, або посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління) суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів (якщо кількість державних реєстраторів становить три і більше особи)  Внутрішній опис підписується його укладачем.

Якщо справу оправлено попередньо без внутрішнього опису, бланк опису підклеюється до внутрішнього боку лицьової обкладинки справи.

rtf, EPUB, fb2, djvu